» Anasayfa / » Tüm Köşe Yazıları

Köşe Yazıları

» HER ŞEYİN BAŞI AHLAKTIR

Ahlak, bir insanın önce kendisine faydalı olması sonra elinden ve dilinden başkalarının iyilik bulması, zarar görmemesi demektir.

» İNSAN EN ÜSTÜN VARLIKTIR

Yaratıcımız, bütün canlılar içerisinde insanı en üstün vasıflarla donatmış ve ona dünya ve ahiret saadetinin kapılarını açmıştır. İnsan, Allahın koyduğu ölçülere göre hayatını tanzim ederse ve onun oluşturduğu toplum “Adil düzen”e göre bir sistem kurar ve bu sistemi yaşatırsa, dünyası da mutlu, ahireti de mutlu olacaktır.

» GÜÇLÜ TOPLUM OLABİLMEK

Milletler ve toplumlar, içeriden ve dışarıdan gelebilecek her türlü tehdit için güçlü olmak isterler. Yöneticiler, aldıkları kararlarla güçlü toplum olmayı sağlarlarken, toplumun gücünü zayıflatacak bütün davranışları da yasaklarlar. Çünkü toplum içinde dili, dini, rengi, mezhebi, ırkı, örf ve adetleri farklı olan insanlar vardır ve var olacaktır.

» SİSTEM HAK TEMELİNE OTURMALIDIR

Sistem, hak temeline oturmalı ve onu kabul edenlere hak dağıtmalıdır. Her ne kadar sistemler, biz kanun, adalet, insan hakları, fikir ve vicdan hürriyetini sağlayacak tek sistemiz deseler de yanlış hak anlayışları, uygulamaları da yanlış yapılmasını sağlamakta ve insan gerçek hak anlayışını bünyesinde barındıran Adil düzenden memnun olmaktadır.

» KAPİTALİZMİN SIRITAN YÜZÜ

Saddam’ın Irak’ına, Demokrasi getireceğiz diye bin bir yalanla giren ABD, Irak’ı soydu soğana çevirdi. Bir köklü medeniyet demokrasi adına yıkıldı yok edildi. Bütün şehirler yıkıldı,

» SİSTEMLERİN DAYANDIĞI TEMELLER

Biz Kapitalist sisteme; “Ahlaksız, sömürücü Kapitalist sistemi” diyoruz. Bu sistem de “para” her şeydir. Paran varsa itibarın var, yoksa hiçbir kıymetin yoktur.

» İLAH OLMAKTAN SAKINALIM

İslam, insandan önce iman etmesini istemekte sonra da önce kendisinin Allah’ın (c.c) koyduğu ölçülere uymasını, buna paralel olarak da toplum içinde yine Allah’ın koyduğu ölçülere uyulmasını istemektedir.

» SİSTEM VE SİSTEMSİZLİK

Sistem kavramını bir kere de Mühendisçe anlatmaya çalışayım. Birbiriyle uyumlu çalışan ve birbirini destekleyen kanunlar manzumesine sistem denir.

» İYİLİKLERİN KAYNAĞI ADİL DÜZEN

Sistem, insanların bütün hareketlerini tanzim eder. İyi ve faydalı işleri teşvik eder, yapanları ödüllendirir. Kötü ve çirkin hareketleri yasaklar ve yapanları cezalandırır.

» ADİL DÜZENE DOĞRU

Şu dünyaya bir bakın. Bir tarafta yer çekim kuvveti, diğer tarafta dünyanın dönmesinden hâsıl olan ve bizi üzerinden atmaya çalışan merkez kaç kuvvet…

» Gençlik ve Anadolu Gençlik

Müslümanların sekülerleştiği, modernizmin ve ötesinin yaşandığı şu zamanda gençliğin düşünce bilinci daha bir önem kazanıyor bugün.

» Bu karmaşada biz nerede duruyoruz

Ortalık toz duman. Karşılıklı salvolar öylesine yoğun ki insanın muhatap olmak istemediği bir durum yaşanıyor. Tam bir bilgi kirliliği içindeyiz. Dört bir yandan insanlık üzerine ağdırılanların neyin doğru neyin yanlış olduğu bilinemiyor. Tarafların Müslüman olması bu karmaşayı daha da içinden çıkılmaz bir hâle dönüştürüyor.

» Suriye Olayları ve Gerçekleri

Suriye olayları, Arap Baharı diye takdim edilen, gerçekte Büyük İsrail’in kurulmasına yönelik bir projenin uygulanmaya konulmasının sadece bir halkasıdır. Zincirin son halkası da değildir. Çünkü sırada İran ve Türkiye var. İran halledilene kadar Türkiye ile ciddi bir çatışmaya girmeden projenin yürütülmesini arzu ediyorlar. Bunun için Başbakanın ABD’yi ve AB’yi ağır tenkitlerine rağmen ciddi bir tepki yerine, Türkiye’yi hizaya sokmak için sınırlı bir ölçüde karışıklık çıkararak Türkiye’yi sıkıştırmayı tercih ediyorlar.

» Haberler

Etkinlik
Takvimi

Dosya
Arşivi

Bültenler

Üye Olmak
İstiyorum

Online
Bağış