image

HİCRET BİR KARARLILIKTIR

11 Eylül Salı günü Hicri Yılbaşı. 1 Muharrem 1440.

Hicretin üzerinden 1440 yıl geçmiş.

Hicret dünyadan el etek çekmek, tarihten çekilmek ya da yaşamın dışına çıkmak değildir.

Bilakis hicret,  dünyaya çeki düzen verebilmek için toparlanmaktır.

Hicret bir kararlılıktır.

Hicret adil bir düzeni kurmanın kararlılığıdır.

Hicret adil bir düzeni kurmak için yola çıkmaktır.

Hicret adil bir düzeni kurabilmek için kişinin kendi toprağını, kendi işini, kendi yakınlarını,  kendi düzenini terk etmesidir.

Zalim düzenin içinde zulme rıza göstererek düzen kurmak değil, bilakis o zalim düzen devrilinceye kadar, hak hâkim kılınıncaya kadar her türlü meşakkate, sıkıntıya, yersizliğe, yurtsuzluğa sabretmek demektir.

Hicret, adil bir düzen şimdilik Arabistan’da kurulamasa da Habeşistan’da kurulacak demektir.

Hicret, adil bir düzen şimdilik Mekke’de kurulmasa da Medine’de kurulacak demektir.

Hicret, Zafere İnanmaktır

Şimdi bizim Hicreti hatırlamamız tezekkürdür. Hem bir zihinsel aktivitedir hem de bir ibadettir.

Kur’an’ın Müslümanlardan istediği bir takım zihinsel aktiviteler vardır. Bunların her biri bir ibadettir. Bunların her biri bir zorunluluktur.

Peygamberlerin tamamı insanların karşısına iki temel kavram ile çıkmıştır.

Tevhit ve Adalet.

İnsanın yeryüzünde Hazreti Âdem (as) ile başlayan serüveni kıyamete dek tevhidi kuşanma ve adaleti tesis etme gayretidir.

Müslüman tevhit inancını teklif etmekle, adaleti de tesis için gayret etmekle mükelleftir.

Bu mükellefiyetleri yerine getiren Müslüman ifsat ve talana karşı yeryüzünün imar ve ıslahını gerçekleştirerek bir medeniyet inşa edebilir.

Bizim görevimiz imar ve ıslahtır.

Bu görevin beraberinde anne karnından başlayıp ölünceye kadar devam eden bir eğitim süreci vardır. Ayrıca kişinin ölümü ve defni de geride kalanların bir eğitimidir. 

İslam, Müslüman’ın hem içe dönük bir gayretin içerisinde olmasını ister hem de dışarıya kayıtsız kalmamasını ister.

İslam,  Müslüman’ın hem geçmişi hatırlamasını hem de geleceğe dair tedbirler almasını ister.

İslam, Müslüman’ın düşünüp akletmesini ve meseleleri vahyin ışığında aklederek çözüme kavuşturmasını yani fıkıh üretmesini ister.

Bu vesileyle bütün İslam Aleminin Hicri Yılbaşını tebrik ediyorum. Hicri 1440. yılın Şehrimize, Ülkemize ve İslam Alemini huzur, mutluluk yeniden uyanış getirmesini niyaz ediyorum.

 

Kemal HALICI

Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şube Başkanı


Facebook Twitter

Şubelerimizi ziyaret edin!

Anadolu Gençlik Derneği şubelerinde sizi bekliyor.


11 Ocak

Hak ve Adalet Konferansı

19:30
12 Mayıs

Dünya Kudüs Günü

00:00
08 Nisan

Grafik Tasarım ve Baskı Süreçleri Eğitimi

00:00
21 Aralık

Kantin Buluşmaları

00:00
20 Kasım

Asr-ı Saadet Dersleri

00:00

Yukarı