image

Allahımızın emrettiği bütün zihinsel aktiviteleri yerine getirirsek, bizim bir medeniyet tasavvurumuz olur ve biz buradan yeni bir medeniyet inşa ederiz.

Okumayan, düşünmeyen, akletmeyen, derinleşmeyen bir topluluğun yeni bir dünya inşa etmesi de mümkün olmayacaktır.

Anadolu Gençlik Derneğimiz, inşallah gençlerimizin her biri bir ibadet olan tezekkürle (geçmişi gözden geçirmek), tedebbürle (geleceğe dönük tedbirler almak), tefekkürle (düşünmek), tefehhümle (farkına varmak), taakkulle (akletmek) buluşsun diye çalışmalarına devam edecektir.

Galiplerin öngördüğü yaşam tarzını kabullenen değil, ihtiyacımız olanı yaşayabileceğimiz bir dünya tasavvurumuz olmalı.

Tüm insanlık liberalizm ve vahşi kapitalizme mecbur değildir.

Yeni ve adil bir dünya mümkündür.

Bu ancak öncelikle zihinlerde inşa edilmelidir.

Siyonist mekanizmalar ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukları bile hedef almaktadır. “Dış güçler son 300 yıldan beri planlarını merhale merhale ortaya koyuyor. Gençliğin ifsadı için Siyonistler var gücü ile çalışıyor. 100 yıl önce planladıklarını şimdi hayata geçiriyorlar. Z kuşağını düşünmeyen, sorgulamayan, idrak etmeyen, zihinlerinin kodlanması ile uğraşılan, elektronik sinyaller ile beyinleri ele geçirilen bir yapıya dönüştürüyorlar. Bu neslin bozulması için kullandıkları en temel argüman da ahlaksızlık olmuştur. Çocuklarımızın nefsine dönük çalışmalar yapıyorlar. Teşhire dönük giyim tarzları meşrulaştırılıyor. Çocukların zihnine ahlaksızlığı kodluyorlar. Bu sürecin çözümü, ağacın kökü olan Milli Görüş’tür”

Ahlak ve maneviyatın öncelendiği, hakkın - adaletin üstün tutulduğu, bir insanın kardeşi için yaşadığı bir medeniyeti tesis hepimizin her şart altındaki hedefidir.

Hiçbir teknolojik gelişme, hiçbir inovasyon ya da AR-GE bizim zulme razı oluşumuza ve zalimle iş tutuşumuza gerekçe olamaz.

Milli Görüş fikriyatı, bölgesel bir düşünce değildir, tüm insanlığa bir tekliftir.

Bu fikriyatın değişmez sabiteleri üzerinden yürürken güncellenmesi gereken meseleleri de masaya yatırmak ve çözüme kavuşturacak kadroları da yetiştirmek bizim görevimizdir.

Biz Milli Görüş fikriyatının bir gençlik yapılanmasıyız.

Hem her gence ulaşmanın hem de kadro yetiştirmenin gayretinde bir teşkilatız.

Bu iki görevi de, birini diğerine tercih etmeden, birlikte yapma mükellefiyetinde olan bir teşkilatız.

Hedef kitlemiz bu coğrafyanın gençleri.

Genç erkekler ve genç kızlar.

Nüfusun yarısı hanımefendilerden oluşuyor, mutlaka bu çalışmayı yerine getireceğiz.

Genç kızlarımıza yönelik çalışmalarımız da aynı şekilde yapılacaktır.

Dünyadaki ve ülkemizdeki sıkıntıların sebebi gençler değildir.

Hiçbir genci düşman olarak görmeyeceğiz.

Hiçbir gençlik yapılanmasını boş bırakmayacağız.

Hepsiyle bir şekilde irtibata geçeceğiz ve onlarla çatışmadan, kavga etmeden, onlara marufu anlatacağız.

İlimizde, ilçelerimizde misafir öğrenciler var.

Birlikte yaşamının asgari gereklerini yerine getiren her öğrenciyi en güzel şekilde ağırlayacağız.

Misafirlerimiz elbette bizimle aynı düşünceden olmayabilir, bizim gayretimiz kalplerine dokunmak üzere olacaktır.

 

Biz bütün bu çalışmaları âlemlerin rabbinin hoşnutluğunu, rızasını kazanmak için yapıyoruz.

İkame ettiğimiz namazların bir gereği olarak yapıyoruz.

Namazı ikame etmek, iki namaz arasını da kendisine secde edilenin istediği şekilde düzenlemektir.

Biz Elhamdülillah Müslüman’ız, haram ve helal ölçüsü bizim içindir.

Maruf ortak iyidir ve bütün insanların hayrına olan işlerdir. Münker ortak kötüdür ve bütün insanların zararına olan işlerdir.

Şunu asla unutmayacağız, İslam bir tekliftir, bir dayatma değil.

Bize düşen Müslüman olsun ya da olmasın her insanın hayrına çalışmaktır.

İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.

Ne dünyada ne ülkemizde gençlik homojen bir yapı değil.

Bu ülkede yaşayan 40 milyonu aşkın genç nüfustan bahsediyoruz.

Kendini inancıyla, düşüncesiyle, etnisitesiyle tanımlayan ya da kendi varlığını hiç anlamlandırmamış milyonlarca genç.

Ateisti, teisti, deisti, nihilisti, agnostiği var.

Milliyetçisi, muhafazakârı, liberali, sosyalisti var.

Sünnisi, Alevisi var.

Madde bağımlısı olanı, yetiştirme yurtlarında büyüyeni, yaşama tamamen küsmüş olanı var.

Yirmisine gelmeden Rus Edebiyatını, Batı Edebiyatını, Şark Klasiklerini devirmiş olanı var.

Resimle, müzikle, sinemayla, tiyatroyla yaşamını özdeşleştirmiş olanı var.

Ve gençlerin çoğunun gelecek kaygısı, ilgi beklentisi, samimiyet ve hasbilik arzusu var.

Dar bir çevrenin içerisinde elli yüz gençle ilgilenerek sorumluluklarımızı yerine getirmiş olmayız.

Yeni dönemde tüm kardeşlerimiz daha çok sorumluluklarının farkında olacaklar, hem temsil görevini hem de tebliğ görevini en güzel şekilde yerine getirmenin gayretini göstereceklerdir.

Gençlerimizi mezhepçiliğe karşı uyaracağız. Şunu herkes bilmeli ki Sünni - Şii, Alevi - Sünni mezhep çatışmaları emperyalizmin ekmeğine yağ sürmektedir.

Gençlerimizi ırkçılığa karşı uyaracağız. 7 milyar 600 milyon insan yaratılış gereği kardeştir. 1 milyar 800 milyon Müslüman inancımız gereği tek bir millettir. İslam Milleti.

Biz bir ve kardeş Müslümanlar olarak birbirimizin hukukunu gözetmeliyiz. Cümle kurarken, yazışırken, bir iş ortaya koyarken kardeşimizi yıpratmayı değil Allah rızasını esas alacağız.

Aramızdaki iletişim bağını çok daha kuvvetlendirmeliyiz. Gençlerimize de bir Batı kültürünün etkisinde kalarak değil, Müslüman olduğunun farkında olarak hareket etmeleri gerektiğini aktaracağız.

Dünyanın neresinde olursa olsun zulme karşı duran, illegaliteye, hukuksuzluğa düşmeden kendini ifade edebilen, Latin Amerika'dan Asya'nın güney doğusuna emperyalizmin tasallutu altındaki tüm insanların dertleriyle dertlenen bir gençlik yapısı olmamız gerektiğini unutmayacağız.

Bu coğrafyanın insanı barış içinde, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşamayı hak etmektedir.

Türk’ün, Kürt’ün, Arap’ın, Fars’ın ve tüm kardeşlerimizin adalet içerisinde özgür ve bağımsız bir şekilde yaşaması mümkündür.

Kudüs’ün Diyarbakır’ın, Gazze’nin, Cizre’nin, Şam’ın, Muş’un, Tahran’ın, Ankara’nın, Bağdat’ın, Bursa’nın, Mekke’nin, İstanbul’un geleceği birbirine bağlıdır.

Bunu anlamaz isek payımıza her gün daha fazla yıkım, daha fazla ölüm, daha fazla acı düşecektir.

Biz bu coğrafyanın bunu anlamasını beklemeyeceğiz. Her bir gencimize gidip tek tek anlatacağız.

 

KAŞİF GRUBU ÇALIŞMALARI (İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE)

Kaşif gurubu nedir,ne yapar;

Tanışıyoruz

Geziyoruz

Okuyoruz

Öğreniyoruz

Oyunlar oynuyoruz

 

Kaşif gruplarında neler yapıyoruz;

‘’Kaşif, keşfedendir. Keşfetmek, bilinen ama öğrenilmeyenlere ulaşmaktır.

Sizinle yeni keşiflere çıkmak istiyoruz.sizinle, tarihi,kültürü,değerlerimizi,insanı,kitapları,dijital oyunları keşfetmek istiyoruz.

Sizinle tanışmak istiyoruz. Size keşfetmek istiyoruz. Sizinle hayal kurmak istiyoruz. Beraber olursak dünyayı güzelleştirebileceğimize inanıyoruz.’’

 

KAYBEDENİ OLMAYAN SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI (LİSE VE İMAM HATİP)

 

Anadolu Gençlik Derneği Liseler Komisyonu ve İmam Hatipler Komisyonu bünyesinde Siyer-i Nebi yarışması düzenleyerek, Lise Öğrencilerinin aidiyet duygularını pekiştirmek, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s) hayatı hakkında daha hassas ve daha ayrıntılı bilgi edinmelerini sağlamayı ve örnek bir nesil yetiştirmektir. İyiyi ve güzeli kendine şiar edinmiş teşkilatımızın güzeli yaygınlaştırmasında Siyer-i Nebi yarışmasından istifade ederek mesajımızı en doğru ve etkili bir şekilde muhatap kitlemize ulaştırmayı hedefliyoruz.

YARIŞMA TAKVİMİ

 

17 Eylül - 18 Kasım Başvuruların Alınması

12 Kasım - 25 Kasımkitapların Dağıtılması

15 Aralık Sınav Tarihi

27 Aralık Sonuçların Açıklanması

31 Aralık Ödül Töreni

 

ÖDÜLLER

Genel merkez

8000 - 6000 - 4000

 

İl Ödülleri

3000 - 2000 - 1000

 

İlçe Ödülleri

2000 - 1000 – 500

 

KARAVAN GRUPLARI ÇALIŞMASI (LİSE VE İMAM HATİP)

 

  1. Gençlerimizin ilgi ve kabiliyetlerine göre yetiştirerek topluma kazandırmak
  2.  Gençlerimizin kendilerini toplumda ifade edebilmeleri ve haklarını koruyabilmelerini sağlamak
  3.  Gençlerimizi milli kültür değerlerine saygılı ve bilgili yetiştirmek.
  4. Gençlerimize ferd -toplum meselelerini tanıma ve çözüm arama alışkanlığı kazandırma.
  5. Gençlerimizi yaratılış gayesini bilen ibadet yaldızlarıyla bezenen kişiler yapabilmek.
  6. Gençlerimizin el becerileri ve zihni çalışmasını birleştirerek çok yönlü gelişmesini sağlamak.
  7. Gençlerimizin boş zamanlarını; kendisine, ailesine ve topluma yararlı işlerle değerlendirmelerini sağlamak.
  8. Gençlerimizi toplumda sivrilen, örnek gösterilen ve inançlarına bağlı ferdler olarak yetiştirmek.
  9. Gençlerimizi “ Benim olmadığım yerde kimse yoktur.” sorumluluğunda yetiştirmek
  10. Kim var? diye sorulduğunda; sağına soluna bakmadan “ben buradayım!” diyebilen bir gençlik yetiştirmek amacındadır.

Kemal HALICI

Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şube Başkanı


Facebook Twitter

Şubelerimizi ziyaret edin!

Anadolu Gençlik Derneği şubelerinde sizi bekliyor.


11 Ocak

Hak ve Adalet Konferansı

19:30
12 Mayıs

Dünya Kudüs Günü

00:00
08 Nisan

Grafik Tasarım ve Baskı Süreçleri Eğitimi

00:00
21 Aralık

Kantin Buluşmaları

00:00
20 Kasım

Asr-ı Saadet Dersleri

00:00

Yukarı